Členové sboru

Členové sboru

Soprán Janásová Marie ml. Míšková Marie Žajdlíková Jarmila Alt  Bezděková Pavla Janásová Marie st. Šálková Blanka, Mgr., MSc. Tenor Janás Štěpán Žajdlík Jaromír Bas Bogar Antonín Břeň Miroslav, Mgr.  

—————