MgA. Marcela DVOŘANOVÁ (1976)

                    

V letech 1983 – 1991 navštěvovala Základní uměleckou školu ve Veselí nad Moravou (klavír). V roce 1987 získala 2. cenu v okresním kole soutěže v Hodoníně. 1991 byla přijata na Evangelickou akademii v Kroměříži (Církevní konzervatoř) do klavírní třídy MgA. Miluše Venclíkové. Od roku 1992 studovala hru na varhany u MgA. Tomáše Thona. V roce 1998 a 1999 se zde podílela na natáčení profilových CD. Po absolutoriu v roce 1998 pokračovala pod vedením prof. Kamily Klugarové  na Hudební fakultě JAMU v Brně, jejíž studium ukončila v roce 2003. Od roku 1999 se specializuje převážně  na  hudbu  17. – 18  století  a  tvorbu  P. Ebena. V rámci studia vystupovala na koncertech v České republice, i zahraničí (Slovensko, Polsko, Německo, Švýcarsko) a taktéž se účastnila interpretačních kurzů, zaměřených převážně na barokní hudbu („Barokní perly“ Plasy 2001, Sächsischen Orgelakademie 2001).

Během studií úspěšně absolvovala řadu soutěží: Soutěž mladých varhaníků Opava 1994    čestné uznání 1996  – 1. cena    prémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení české soudobé skladby Mezinárodní soutěž mladých varhaníků Opava 2002    2. cena –  prémie Nadace Bohuslava Martinů za nejlepší provedení Vigilie B. Martinů

Voříškův Vamberk  (soutěž ve hře na historické nástroje se zaměřením na hudbu 17. a 18. století), 1995 – čestné uznání, 1997 – čestné uznání, 1999 – 3. cena, 2001 – 2. cena

 

V roce 2001 založila v Blatnici pěvecký komorní soubor Vox blatnicensis, se kterým se jako jeho umělecká vedoucí úspěšně prezentovala v roce 2003 a 2004 na celostátní přehlídce duchovní písně „Cantate“ v Luhačovicích a  na koncertě duchovní hudby, uskutečněném  v rámci Mezinárodního folklorního festivalu „Kunovské léto“.    

 Jako korepetitorka spolupracovala se smíšenými pěveckými sbory Vokál (Přerov) a Lumír (Brno). V letech 1999 – 2006 vyučovala hru na klavír na Základní umělecké škole ve Vracově,  a současně (2002-2004) působila na Církevní střední varhanické škole v Opavě. Od roku 2004 vyučuje hru na klavír na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Od roku 2006 je na mateřské dovolené. Hru na klavír vyučuje také soukromě.

www.hudebka.cz/vyuka-varhany-chramove/pokrocily-hudba/jihomoravsky-kraj/okres-hodonin/

 


Sbormistr

/album/sbormistr/sejmout-jpg3/

—————