Zdeněk HANÁČEK dipl.um. (1981)

V letech 1987 – 1995 navštěvoval Základní uměleckou školu ve Veselí nad Moravou (klavír). Roku 1998 absolvoval výuční obor kuchař/číšník na Středním odborném učilišti v Uherském Hradišti a zároveň byl přijat na Církevní konzervatoř v Kroměříži. Zde studoval hru na varhany u MgA. Tomáše Thona,  MgA. Martiny Kolářové, a MgA. Hany Ryšavé. Studium ukončil v roce 2004. V roce 2003 natáčel v rámci školního pěveckého sboru pro rádio Proglas. Zúčastnil se interpretačních kurzů v Praze u prof. L. Lohmanna, v Brně u prof. P.  Kniffa, v Kroměříži u prof. R. Forsbach a improvizačních kurzů v Brně. V průběhu studia vystoupil na koncertech v Olomouci, Brně, Zlíně, Nosislavi, Miroslavi a Šumperku. Z varhanní literatury se věnuje skladbám autorů 19. a 20. stol., jeho hlavní zájem spočívá především v moderní improvizaci.

Od roku 1995 působí jako regenschori v kostele sv. Ondřeje v Blatnici. Od roku 2003 je vedoucím chrámového sboru, se kterým vystoupil v Kněžpoli v rámci svátku vánoční kultury, pořádaného sdružením pro tradiční kulturní hodnoty. Od roku 1999 je členem pěveckého souboru Vox blatnicensis. Od roku 2005 působí jako korepetitor. V letech 2002 – 2006 vyučoval hru na klavír na Základní umělecké škole ve Vracově. Od roku 2004 vyučuje hru na klavír, keyboard a varhany na ZUŠ ve Veselí nad Moravou. V letech 2006 - 2007 působil jako korepetitor ženského pěveckého sboru Libuše z Veselí nad Moravou

Dlouhodobě se zabývá problematikou výstavby čs. opevnění z let 1935 - 1938. Dále historií čs. armády v letech 1918 - 1938, především pak její mobilizací v září 1938. Je členem Klubu vojenské historie Praha a jedním z administrátorů webových stránek www.ropiky.net, které se detailně zabývají čs. lehkým opevněním. Aktivně se podílí na průzkumech současného stavu pevnostní linie v české a Slovenské republice a též na přípravě publikace Opevnění IV. sboru, která vyšla v roce 2007.

 


Korepetitor

/album/korepetitor/sejmout0002-jpg3/

—————