Naše motto:

Veselá jest Pánu a má býti muzika,

nebo všem veselosti,

zvláště v chrámech Páně uděluje.

     Adam Václav Michna z Otradovic