Repertoár

Sborový repertoár

Arcadelt J. Ave Maria Bach J. S. Jezu, Ty jsi moje síla Berthier J. Magnificat - kánon    Božan J. J. Ach, já neštastný na světě Kde si, kde si hříšníku Nitida stella Povstan člověče z hříchův Valně šickní nebeštané Vesel se, Panno Zdrávas královno růžence Bruckner A. Mše C...

—————