Sborový repertoár

Arcadelt J.

Ave Maria

Bach J. S.

Jezu, Ty jsi moje síla

Berthier J.

Magnificat - kánon   

Božan J. J.

Ach, já neštastný na světě

Kde si, kde si hříšníku

Nitida stella

Povstan člověče z hříchův

Valně šickní nebeštané

Vesel se, Panno

Zdrávas královno růžence

Bruckner A.

Mše C dur

Dlouhoveský J. I.

Zdrávas, hvězdo mořská

Eben P.

Chvalte Pána

Chvalme Hospodáře všehomíra

Jeden Pán, jedna víra

Liturgická svita (část Terezie od Dítěte Ježíše) 

Cantica Comeniana (Po hodinách v noci, před vytrubováním)

Truvérská mše

Matičko Boží

Vesel se, Panno

Zdrávas, hvězdo mořská

Franck C.

Panis angelicus

Frescobaldi G.

Magnificat secundi toni

Holík    F. /zpracoval)

Mariánské nešpory

Korsakov-Rimskij N.

Otče náš                    

Michna z Otradovic

O narození Pána Krista

O svatém Štěpánu

O svatém Janu Evangelistovi

Pobožně umírajícího Vale a Salve

Na nové léto

Vzdychání duše v očistci

 

Zvání všeho stvoření k slavnosti Nejsvětějšího jména Ježíš

O svatým třech králich

Mozart W. A.

Ave verum corpus

Olejník J.

Svatební obřady

Křestní obřady

Zdrávas, Královno

Sixt z Lerchenfelsu J.

Magnificat                 

Susato T.

Cum decore

Šteyer V. M.

Ó Panno líbezná

Třanovský J.

Rosu dejte

Franusův kancionál

Co již dávní proroci

Jistebnický kancionál

Otče náš     

Telčský rukopisný kancionál

Matičko Boží

15. stol.

Chval Pána svého písní

 

16. stol.

Hospodin, Pán Bůh svatý  

Zdráva buď, Panno Maria

Velebí má duše

17. stol.

Dej rosu, nebe nad námi

 

Čeho třeba Bůh nám dá (kánon)

 

Spirituály

Ipharadii

When the stars begin to fall

Siyahamba

Let´us break bread

I´m gonna ride