Členové sboru

Soprán

Janásová Marie ml.

Míšková Marie

Žajdlíková Jarmila

Alt

 Bezděková Pavla

Janásová Marie st.

Šálková Blanka, Mgr., MSc.

Tenor

Janás Štěpán

Žajdlík Jaromír

Bas

Bogar Antonín

Břeň Miroslav, Mgr.