Strážnice

V neděli 24. května se konala premiéra našeho nového koncertního programu s názvem Pocta Petru Ebenovi. První polovina koncertu  Stěžejním bodem programu byla Truvérská mše.