2006

V tomto roce se sice nekonal žádný koncert, přesto sbor vystoupil na dvou významných akcích. Nejprve to byla 4. 2. svatba sbormistryně a 20. 8. křest jejího syna Václava. Obojí se uskutečnilo v kostele sv. Ondřeje v Blatnici.