Z důvodu mateřských povinností sbormistryně se tento rok uskutečnil jen jeden koncert.

Ale zase tak úplně se nazahálelo. 20. dubna sbor zpíval na křtu Adama Žajdlíka, syna našeho člena Petra Žajdlíka a 27. 7. byl podniknut výlet do Ježova, kde se zpívalo na křtu Miroslavy Dvořanové, dcery naší sbormistryně.

... a taky trochu zábavy :-) 14. srpna se uskutečnilo historicky první grilování na farní zahradě.