8. 8. svatba Blanky Spáčilové a Jiřího Šálka

 

V sobotu 8. srpna v 11 hod. v kapli sv. Antonína jsme zpívali na svatební mši svaté. Na cestu do manželství jsme doprovodili naši altistku Blanku. 

 

Program:

Vstupní zpěv                              A. V. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové

Responsoriální žalm               Z. Pololáník: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života

Zpěv před evangeliem           J. Olejník: Alleluja a verš před evangeliem 

Zpěv k přinášení darů            C. Franck: Panis angelicus

Sanctus                                        A. Bruckner: Sanctus ze Mše C dur

Agnus dei                                    A. Bruckner: Agnus Dei ze Mše C dur

Zpěv k svatému přijímání    J. Olejník: Antifona k přijímání

Závěr                                            P. Eben: Chvalte Pána

 


Fotogalerie

/album/fotogalerie-8-8-svatba-blanky-spacilove-a-jiriho-salka1/p1020680-jpg1/
/album/fotogalerie-8-8-svatba-blanky-spacilove-a-jiriho-salka1/p1020702-jpg1/
/album/fotogalerie-8-8-svatba-blanky-spacilove-a-jiriho-salka1/p1020704-jpg1/

—————