Strážnice

1. letošní koncert s programem z díla Petra Ebena se uskutečnil v neděli 24. května v 16 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici.

 

PROGRAM:

 

KLANÍM SE TI VROUCNĚ

VERSETTI

PO HODINÁCH V NOCI, PŘED

VYTRUBOVÁNÍM

(Cantica Comeniana I. - písně z Amsterodamského kancionálu J. A. Komenského upravil P. Eben)

THERESIAE A JESU INFANTE

Vstup (Veni de Libano)

Mezihra

Offertorium (Magnificat)

Dohra

(2. mše z Liturgické svity)

VESEL SE, PANNO

MATIČKO BOŽÍ

(výběr z díla Slavíček rajský – písně ze stejnojmenného kancionálu J. J. Božana upravil P. Eben)

TRUVÉRSKÁ MŠE

Čeká mě den

Nám radostí jsi, Pane

Chleba a víno neseme

V čas úzkosti

Za to, že v stromech přečtu život

CHVALTE PÁNA (kancionál 907)

IMPROVIZACE – Zdeněk Hanáček