13. září Hrubá Vrbka

 

Program:

P. Eben

CHVALTE PÁNA

CHVALME HOSPODÁŘE VŠEHOMÍRA

KLANÍM SE TI VROUCNĚ

JEDEN PÁN, JEDNA VÍRA

 

ÁRIE  RUTH

 

TRUVÉRSKÁ MŠE

Čeká mě den

Nám radostí jsi, Pane

Chleba a víno neseme

V čas úzkosti

Za to, že v stromech přečtu život

  

Spirituály

WHEN THE STARS BEGIN TO FALL

LET US BREAK

IPHARADISI

SIAHAMBA

I´M GONNA RIDE